Powiat Kolbuszowski

kolbuszowskiPowiat Kolbuszowski położony jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, obejmuje swym zasięgiem sześć gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów, Stary Dzikowiec.

Zajmuje powierzchnię 774 km2 zamieszkaną przez około 61 tyś. mieszkańców. Położony jest w środkowej części Kotliny sandomierskiej, obejmując prawie 2/3 obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego, prawie całkowicie w dorzeczu Łęgu, prawego dopływu Wisły. Jest to teren dawnej Puszczy Sandomierskiej. Atrakcyjne lasy zajmujł ponad 30% obszaru całego powiatu.

Przez ziemię kolbuszowską przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:droga krajowa Nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek, szerokotorowa linia hutniczo - siarkowa (LHS). Na obszarze powiatu biegną trasy drogowe: Rzeszów - Mielec, Rzeszów - Tarnobrzeg, Mielec - Leżajsk ilinia kolejowa relacji Stalowa Wola - Rzeszów.

Gminy Powiatu Kolbuszowskiego

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

cmolas

Gmina Cmolas 

dzikowiec

Gmina Dzikowiec 

majdan

Gmina
Majdan Królewski

niwiska

Gmina Niwiska

ranizow

Gmina Raniżów